Vítejte na stránce 4 turnusu letního tábora Blaník !

Vážení rodiče,

tyto webové stránky jsme pro Vás připravili abyste mohli aktuálně sledovat dění na letním táboře Blaník, který se bude konat v termínu od 30.7. - 6.8. 2011!
Zde najdete základní informace o táborovém programu, kontakty na oddílové vedoucí, seznam oddílů, fotky z tábora  a když se nám zadaří nahrajeme na stránky i nějaké video z dopoledního či odpoledního programu. 

Informace k přihlášce, pokyny k odjezdu, čestné prohlášení o zdravotním stavu atd. naleznete na našich domovských stránkách :Co si na tábor připravujeme a na co se naši táborníci mohou těšit?

Tábor bude bude zaměřen na dopolední činnost  dle  jednotlivých  typů  tábora  ( tábor pro nejmenší ( děti od 5 - 10 let), taneční,  sportovní, jezdecký, výtvarný  atd.) Odpoledne je připravena celotáborová hra na starořecké téma: 
Souboj Titánů - báje o Perseovi 

Perseus